Κτήμα Αίγλη:

Beach bar Κουτσουπιά:

Μπούρτζι Βόλος:

Οικιακή Δεξίωση:

Catering Η Χώρα Λαμία

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Εργοστάσιο σοκολάτας (Θεματικό)